Menteşeli Rampa

Menteşeli Rampa

Sektörler içerisinde üretim yapan firmalar ve ürün dağıtımı ile satışa konu olan bölgeler içerisinde belirli materyallerin gerekli olmaktadır. Belirli özellikler ve nitelikleri ile ihtiyacı karşılayan materyaller sağlam ve güvenilir olmak durumundadır. Ürün satışı içerisinde en çok kulanım alanı olan gruplar ise taşımaya yardımcı eşyalar olmaktadır. Menteşeli rampalar, ürünün taşınması gereken depodan gerekli yükleme haznelerine doldurulmasını sağlamaktadır. Menteşeli rampa yapısı itibari ile korumalı ve dayanıklı maddeler itibari ile yapılmaktadır. Ürünlerin yüklemeye konu olan alandan boşaltma gereği duyulan alana taşınmasındaki yükseklik farkını rahatlıkla ortadan kaldırmaktadır.

Yükselti farklılıkları içerisinde +400 ve -350 mm arasındaki farklılıkları rahatça taşınma sırasında kaldırılmasını sağlamaktadır. Menteşeli rampa üretiminin amacı insan emeğini en aza indirmek ve zaman tasarrufu sağlamaktır. Belirlenen amaç doğrultusunda menteşeli rampa, bünyesindeki flaplar ile yükleme aracına kolaylıkla yaklaştırılabilmektedir. Kolay bir şekilde yükleme ya da boşaltma alanına yaklaştırılabilmesi sayesinde ürünler üzerinde oluşabilecek zararları minimuma indirmektedir. Aynı zamanda yükleme içerisinde yardımcı olan kişilerin hayati tehlikeleri de ortadan kaldırılmış olmaktadır. Menteşeli rampalar içeriğindeki bir avantajlı sistem ise elektrik-hidrolik sistem olmaktadır.

Elektrik- hidrolik sistem sayesinde boşaltma ve yükleme noktaları arasındaki noktaları kolaylıkla algılayabilmektedir. Menteşeli rampalar kullanım içerisinde ürünlerin taşınması amacı ile taşınacak depo vs. yerlerin menteşeli rampaların ölçülerine göre yapılması gerekmektedir. Yapının inşası sırasında dikkat edilmeyen bu husus menteşeli rampalar için kullanım sıkıntısı oluşturabilmektedir. İnşa sırasında uygun alanın oluşturulmaması ile daha sonrasında bu uygunluk belirli ölçülere göre sağlanabilmektedir.

Menteşeli Rampa Özellikleri

Ürün üretimi ve ürün temini sağlayan yerler için kullanıma konu olan menteşeli rampalar birçok özelliğe sahiptir. Menteşeli tip rampalar bünyesindeki özellikler tehlike ve risklerin azalmasını amaçlayacak şekilde oluşturulmaktadır. Aynı zamanda kullanım amacı içerisinde olan zaman tasarrufu ve insan emeğinin en aza indirilmesi de menteşeli rampaların özellikleri içerisindedir. Taşıma olarak kaldırma kuvvetleri oldukça fazla olan menteşeli rampalar statik olarak 9000 kg ve dinamik şekilde ise 6000kg kaldırma hacmine sahiptir. Yapıları itibari ile bir taşıma ile kolaylıkla birçok ürün taşınması amacı ile yapısal şeklinin geniş olması gerekmektedir.

Platform ölçütleri ise 2000x2500x600mm olarak ayarlanmaktadır. Belirli ağırlık kaldırma rampaları içerisinde ise +400/-350 mm standart bir oranla çalışmaktadır. Taşıma işlemleri üzerinde yaşanan tehlikeler ve riskler sonucu menteşeli rampalar bünyesine koruma sacları da dahil edilmektedir. Bünyesindeki elektro-hidrolik sistem ise ürün taşıması için gerekli bünyeler arasında tercih edilmesine  sebep olmaktadır. Yüzeyinde bulunan sürtünme engelleyici yapılar sayesinde ürünlerin kayarak düşmesini engelleyebilmektedir. Birçok rampa arasında menteşeli tip rampalar kullanım kolaylığı sayesinde kullanım alanı çok olan rampalardandır. Bünyesindeki renklerin ise dikkat çekici ve kişileri uyarıcı şekilde tasarlanması menteşe tip rampalar için önemli bir nokta olmaktadır.

Rampasının ölçütlerine uyan taşıma alanları ile menteşe tip rampalar kolayca sabitlenebilmekte ve hızlı bir şekilde ürünlerin istenilen yerlere taşınması, boşaltılması sağlanmaktadır. Menteşeli tip rampalar  kullanım alanının artmasının bir diğer nedeni ise ürünlerin taşınma sırasında en az zarar ile taşınması olmaktadır. Küçük bir hata ile birçok maddi zararla karşılaşılabilmektedir. Menteşeli rampa bünyesindeki koruma ve sürtünme sistemleri ile zararları en aza indirmeyi hedeflemektedir.